Doanh Nghiệp Tư Nhân 115 Hồng Phúc

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 06 Huỳnh Đăng Thơ, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Kon Tum, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-10-15

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân 115 Hồng Phúc

Giới thiệu doanh nghiệp

Doanh Nghiệp Tư Nhân 115 Hồng Phúc và tên đăng ký là Doanh Nghiệp Tư Nhân 115 Hồng Phúc, đang hoạt động trong lĩnh vực Vận tải hành khách đường bộ khác. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Như Quyền . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 06 Huỳnh Đăng Thơ, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Kon Tum, Việt Nam. Điện thoại: