Tài Khoản Ql Khoản Thu Không Xác Định Người Nộp Thuế-Cct Châu Thành

Mã số thuế:
Địa chỉ: Khu phố Minh An, Thị trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành, Kiên Giang, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2018-12-26

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Tài Khoản Ql Khoản Thu Không Xác Định Người Nộp Thuế-Cct Châu Thành

Giới thiệu doanh nghiệp

Tài Khoản Ql Khoản Thu Không Xác Định Người Nộp Thuế-Cct Châu Thành và tên đăng ký là Tài Khoản Ql Khoản Thu Không Xác Định Người Nộp Thuế-Cct Châu Thành, đã hoạt động hơn 6 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu. Giám đốc: Ô/B. Trần Quang Vinh . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Khu phố Minh An, Thị trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành, Kiên Giang, Việt Nam. Điện thoại: