Tài Khoản Ql Khoản Thu Không Giao Cho Ngành Thuế Quản Lý

Mã số thuế:
Địa chỉ: Khu Phố Phước Hưng 1, Thị trấn Gò Quao, Huyện Gò Quao, Kiên Giang, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2018-12-26

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Tài Khoản Ql Khoản Thu Không Giao Cho Ngành Thuế Quản Lý

Giới thiệu doanh nghiệp

Tài Khoản Ql Khoản Thu Không Giao Cho Ngành Thuế Quản Lý và tên đăng ký là Tài Khoản Ql Khoản Thu Không Giao Cho Ngành Thuế Quản Lý, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Minh Quang . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Khu Phố Phước Hưng 1, Thị trấn Gò Quao, Huyện Gò Quao, Kiên Giang, Việt Nam. Điện thoại: