Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Bình An

Mã số thuế:
Địa chỉ: , Huyện Kiên Lương, Kiên Giang, Việt Nam
Điện thoại:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

GPKD: , ngày cấp 12-06-2008

Ngày hoạt động: 1995-11-07

Giám đốc:

Kế toán:

Bản đồ đến địa chỉ Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Bình An

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động cấp tín dụng khác

Giới thiệu doanh nghiệp

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Bình An có tên giao dịch Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Bình An, tên quốc tế Tin Dung Nhan Dan Binh An Fund, đang hoạt động trong lĩnh vực Hoạt động cấp tín dụng khác. Giám đốc: Ô/B. Lê Thị Kim Hạnh . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: , Huyện Kiên Lương, Kiên Giang, Việt Nam. Điện thoại: