Phòng Văn Hóa Và Thông Tin

Mã số thuế:
Địa chỉ: An Minh Bắc, Huyện U Minh Thượng, Kiên Giang, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2008-03-24

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Phòng Văn Hóa Và Thông Tin

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội);

Giới thiệu doanh nghiệp

Phòng Văn Hóa Và Thông Tin có tên giao dịch Phòng Văn Hóa Và Thông Tin, tên quốc tế Phong Information And Cultural, đang hoạt động trong lĩnh vực Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội);. Giám đốc: Ô/B. Lê Tiến Dũng . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: An Minh Bắc, Huyện U Minh Thượng, Kiên Giang, Việt Nam.