Phòng Công Thương

Mã số thuế:
Địa chỉ: Khu Vực 2, Thị trấn Thứ Mười Một, Huyện An Minh, Kiên Giang, Việt Nam
Điện thoại:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2008-03-24

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Phòng Công Thương

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội);

Giới thiệu doanh nghiệp

Phòng Công Thương có tên giao dịch Phòng Công Thương, tên quốc tế Phong Cong Thuong, đang hoạt động trong lĩnh vực Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội);. Giám đốc: Ô/B. Lý Trung Dũng . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Khu Vực 2, Thị trấn Thứ Mười Một, Huyện An Minh, Kiên Giang, Việt Nam. Điện thoại: