Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Du Lịch Đông Hồ Xanh

Mã số thuế:
Địa chỉ: Tổ 07, ấp Rạch Núi, Xã Thuận Yên, , Kiên Giang, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-07-30

Người sáng lập:

Chủ tịch hội đồng thành viên:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Du Lịch Đông Hồ Xanh

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Du Lịch Đông Hồ Xanh và tên đăng ký là Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Du Lịch Đông Hồ Xanh, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Với vốn điều lệ 20.000.000.000đ. Chủ tịch hội đồng thành viên: (Ông) Nguyễn Tấn Đạt và giám đốc là Ô/B (Ông) Lê Thành Chánh. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Tổ 07, ấp Rạch Núi, Xã Thuận Yên, Kiên Giang, Việt Nam.