Công An Huyện Hòn Đất

Mã số thuế:
Địa chỉ: Khu phố đường Hòn, Thị trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang, Việt Nam
Điện thoại:
Fax:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2013-04-15

Giám đốc:

Kế toán:

Bản đồ đến địa chỉ Công An Huyện Hòn Đất

Giới thiệu doanh nghiệp

Công An Huyện Hòn Đất và tên đăng ký là Công An Huyện Hòn Đất, đã hoạt động hơn 11 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động quốc phòng. Giám đốc: Ô/B. Bùi Kim Đĩnh . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Khu phố đường Hòn, Thị trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang, Việt Nam. Điện thoại: , Fax: 0773 841275