Chi Nhánh Tại Phú Quốc- Công Ty TNHH Vinpearlliand

Mã số thuế:
Địa chỉ: Khu Bãi Dài, Xã Gành Dầu, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2015-04-06

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Chi Nhánh Tại Phú Quốc- Công Ty TNHH Vinpearlliand

Giới thiệu doanh nghiệp

Chi Nhánh Tại Phú Quốc- Công Ty TNHH Vinpearlliand và tên đăng ký là Chi Nhánh Tại Phú Quốc- Công Ty TNHH Vinpearlliand, đã hoạt động hơn 7 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề. Giám đốc: Ô/B. Phạm Thị Bích Tùng . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Khu Bãi Dài, Xã Gành Dầu, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam. Điện thoại: