Công Ty TNHH Nano Group

Mã số thuế:
Địa chỉ: 855 Đường 2/4, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2016-12-02

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Nano Group

Ngành nghề kinh tế

  • Sản xuất giống thuỷ sản
  • Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Nuôi trồng thuỷ sản biển
  • Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
  • Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Nano Group có tên giao dịch NANO GROUP CO., LTD, tên quốc tế Nano Group Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Nano Group, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Sản xuất giống thuỷ sản. Giám đốc: Ô/B. Hà Văn Châu , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 855 Đường 2/4, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam.