Công Ty TNHH Mekong Tomland Khánh Hòa

Mã số thuế:
Địa chỉ: 369 Trần Quý Cáp, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2016-12-12

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Mekong Tomland Khánh Hòa

Ngành nghề kinh tế

  • Nuôi trồng thuỷ sản biển
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
  • Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
  • Sản xuất giống thuỷ sản
  • Giáo dục nghề nghiệp
  • Điều hành tua du lịch
  • Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Mekong Tomland Khánh Hòa và tên đăng ký là Công Ty TNHH Mekong Tomland Khánh Hòa, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Nuôi trồng thuỷ sản biển. Với vốn điều lệ 3.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Trần Thanh Phong , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 369 Trần Quý Cáp, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam. Điện thoại: