UBND xã Nghĩa Hiệp

Mã số thuế:
Địa chỉ: Nghĩa Hiệp, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2009-02-07

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ UBND xã Nghĩa Hiệp

Giới thiệu doanh nghiệp

UBND xã Nghĩa Hiệp và tên đăng ký là UBND xã Nghĩa Hiệp, đã hoạt động hơn 12 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Thị Xuyên . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Nghĩa Hiệp, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam.