UBND xã Hoàn Long

Mã số thuế:
Địa chỉ: Hoàn Long, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2009-02-07

Bản đồ đến địa chỉ UBND xã Hoàn Long

Giới thiệu doanh nghiệp

UBND xã Hoàn Long và tên đăng ký là UBND xã Hoàn Long, đã hoạt động hơn 12 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp. . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Hoàn Long, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam. Điện thoại: