UBND xã Đồng Than

Mã số thuế:
Địa chỉ: Đồng Than, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2009-02-07

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ UBND xã Đồng Than

Giới thiệu doanh nghiệp

UBND xã Đồng Than và tên đăng ký là UBND xã Đồng Than, đã hoạt động hơn 12 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp. Giám đốc: Ô/B. Đặng Xuân Hiến . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Đồng Than, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam.