Trường tiểu học Đồng Tiến

Mã số thuế:
Địa chỉ: Đồng Tiến, Xã Đồng Tiến, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2009-02-07

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Trường tiểu học Đồng Tiến

Giới thiệu doanh nghiệp

Trường tiểu học Đồng Tiến và tên đăng ký là Trường tiểu học Đồng Tiến, đã hoạt động hơn 12 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục tiểu học. Giám đốc: Ô/B. Trần Thị Thuỷ . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Đồng Tiến, Xã Đồng Tiến, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên, Việt Nam.