Phòng Tài nguyên và Môi trường

Mã số thuế:
Địa chỉ: Cửu Cao, Huyện Văn Giang, Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2009-02-07

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Phòng Tài nguyên và Môi trường

Giới thiệu doanh nghiệp

Phòng Tài nguyên và Môi trường và tên đăng ký là Phòng Tài nguyên và Môi trường, đã hoạt động hơn 12 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Hồng An . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Cửu Cao, Huyện Văn Giang, Hưng Yên, Việt Nam. Điện thoại: