Nhà nghỉ DREAM

Mã số thuế:
Địa chỉ: Khu dân cư mới - Hành Lạc, Thị trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

GPKD: , ngày cấp 05-07-2012

Ngày hoạt động: 2012-07-05

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Nhà nghỉ DREAM

Giới thiệu doanh nghiệp

Nhà nghỉ DREAM có tên giao dịch Nhà nghỉ DREAM và tên đăng ký là Nhà nghỉ DREAM, đã hoạt động hơn 9 năm trong lĩnh vực kinh tế Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Đăng Hải . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Khu dân cư mới - Hành Lạc, Thị trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên, Việt Nam. Điện thoại: