Công Ty TNHH Quý Dương Hưng Yên

Mã số thuế:
Địa chỉ: Thôn Tuấn Dị, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2019-05-31

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Quý Dương Hưng Yên

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Quý Dương Hưng Yên, tên quốc tế Quy Duong Hung Yen Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Quý Dương Hưng Yên, đang hoạt động trong lĩnh vực Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 3.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Phạm Minh Tân . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Thôn Tuấn Dị, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên, Việt Nam. Điện thoại: