Ban QLDA nâng cao năng lực cho các nhóm DT thiểu số tiếp cận TT và đảm bảo an ninh lương thực

Bản đồ đến địa chỉ Ban QLDA nâng cao năng lực cho các nhóm DT thiểu số tiếp cận TT và đảm bảo an ninh lương thực

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế

Giới thiệu doanh nghiệp

Ban QLDA nâng cao năng lực cho các nhóm DT thiểu số tiếp cận TT và đảm bảo an ninh lương thực có tên giao dịch Ban QLDA nâng cao năng lực cho các nhóm DT thiểu số tiếp cận TT và đảm bảo an ninh lương thực, tên quốc tế Ban QLDA nang cao nang luc cho cac nhom DT thieu so tiep can TT va dam bao an ninh luong thuc, đang hoạt động trong lĩnh vực Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế. . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Tiểu khu Liên Phương, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình, Việt Nam.