Trung Tâm Công Nghệ Môi Trường Nhiệt Đới

Mã số thuế:
Địa chỉ: 65 Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

GPKD:

Ngày hoạt động: 2011-04-01

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Trung Tâm Công Nghệ Môi Trường Nhiệt Đới

Giới thiệu doanh nghiệp

Trung Tâm Công Nghệ Môi Trường Nhiệt Đới và tên đăng ký là Trung Tâm Công Nghệ Môi Trường Nhiệt Đới, đã hoạt động hơn 10 năm trong lĩnh vực kinh tế Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại khác. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Thị Hạnh . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 65 Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.