Doanh Nghiệp Tư Nhân Net Game B.e.e

Mã số thuế:
Địa chỉ: 26 Dương Đức Hiền, Phường Tây Thạnh, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2018-05-08

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Net Game B.e.e

Giới thiệu doanh nghiệp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Net Game B.e.e và tên đăng ký là Doanh Nghiệp Tư Nhân Net Game B.e.e, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động viễn thông khác. Giám đốc: (Bà) Khương Tố Nga . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 26 Dương Đức Hiền, Phường Tây Thạnh, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: