Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Y Học Cổ Truyền Bảo Long

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 897 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2017-02-27

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Y Học Cổ Truyền Bảo Long

Giới thiệu doanh nghiệp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Y Học Cổ Truyền Bảo Long và tên đăng ký là Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Y Học Cổ Truyền Bảo Long, đã hoạt động hơn 4 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa. Giám đốc: (Ông) Huỳnh Trọng Nghĩa . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 897 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: