Doanh Nghiệp Tư Nhân C Game

Mã số thuế:
Địa chỉ: 37 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2019-05-16

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân C Game

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Giới thiệu doanh nghiệp

Doanh Nghiệp Tư Nhân C Game có tên giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân C Game, tên quốc tế C Game Private Enterprise, đang hoạt động trong lĩnh vực Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu. Giám đốc: (Ông) Lê Minh Danh . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 37 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.