Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Green Guard

Mã số thuế:
Địa chỉ: 38/10/2B Trần Khắc Chân, Phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

GPKD: , ngày cấp 28-11-2014

Ngày hoạt động: 2014-12-01

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Green Guard

Ngành nghề kinh tế

  • Thoát nước và xử lý nước thải
  • Khai thác, xử lý và cung cấp nước
  • Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
  • Xây dựng công trình công ích
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Green Guard có tên giao dịch GREEN GUARD, tên quốc tế Green Guard Company Limited, đang hoạt động trong lĩnh vực Thoát nước và xử lý nước thải. Giám đốc: Ô/B. Phạm Chí Hiếu , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 38/10/2B Trần Khắc Chân, Phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: