Công Ty TNHH Trần Thiên Bảo

Mã số thuế:
Địa chỉ: 227/208 Nguyễn Biểu, Phường 02, Quận 5, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-06-10

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Trần Thiên Bảo

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Trần Thiên Bảo và tên đăng ký là Công Ty TNHH Trần Thiên Bảo, đang hoạt động trong lĩnh vực Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Cao Thị Loan Trang . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 227/208 Nguyễn Biểu, Phường 02, Quận 5, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: