Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mã Đình Thanh

Mã số thuế:
Địa chỉ: 12/4/6a Nguyễn Cảnh Dị, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-03-04

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mã Đình Thanh

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mã Đình Thanh và tên đăng ký là Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mã Đình Thanh, đã hoạt động hơn 4 năm trong lĩnh vực kinh tế Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 9.700.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Mã Đình Thanh . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 12/4/6a Nguyễn Cảnh Dị, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.