Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Môi Giới Bất Động Sản Giàu Sang

Mã số thuế:
Địa chỉ: 184/37 Lê Đình Cẩn, Khu Phố 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2017-04-05

Chủ tịch công ty:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Môi Giới Bất Động Sản Giàu Sang

Ngành nghề kinh tế

  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động cấp tín dụng khác
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Nuôi trồng thuỷ sản biển
  • Nuôi trồng thuỷ sản nội địa

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Môi Giới Bất Động Sản Giàu Sang và tên đăng ký là Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Môi Giới Bất Động Sản Giàu Sang, đã hoạt động hơn 4 năm trong lĩnh vực kinh tế Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ 25.000.000.000đ. Chủ tịch công ty: (Ông) Lê Hoàng Chánh , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 184/37 Lê Đình Cẩn, Khu Phố 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.