Công Ty TNHH Phở Thành

Mã số thuế:
Địa chỉ: 179 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2018-11-30

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Phở Thành

Ngành nghề kinh tế

  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Phở Thành và tên đăng ký là Công Ty TNHH Phở Thành, đã hoạt động hơn 4 năm trong lĩnh vực kinh tế Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Với vốn điều lệ 200.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Trần Quốc Tuấn . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 179 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.