Công Ty TNHH Pattaya Thailand

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 19 Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2019-01-08

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Pattaya Thailand

Ngành nghề kinh tế

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
  • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
  • Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Điều hành tua du lịch
  • Đại lý du lịch

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Pattaya Thailand có tên giao dịch PATTAYA THAILAND CO.,LTD, tên quốc tế Pattaya Thailand Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Pattaya Thailand, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 5.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Bảo Toàn , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 19 Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.