Công Ty TNHH Một Thành Viên Seduce

Mã số thuế:
Địa chỉ: 92 Đề Thám, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-05-03

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Một Thành Viên Seduce

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Một Thành Viên Seduce và tên đăng ký là Công Ty TNHH Một Thành Viên Seduce, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Với vốn điều lệ 2.000.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Nguyễn Thị Hồng Nhung . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 92 Đề Thám, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.