Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Gia Đình Thanh Thúy

Mã số thuế:
Địa chỉ: 193/65 Đường Văn Thân, Phường 08, Quận 6, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2018-03-19

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Gia Đình Thanh Thúy

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình
  • Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
  • Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Gia Đình Thanh Thúy và tên đăng ký là Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Gia Đình Thanh Thúy, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình. Với vốn điều lệ 200.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Nguyễn Xuân Thanh Thúy . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 193/65 Đường Văn Thân, Phường 08, Quận 6, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: