Công Ty TNHH Một Thành Viên 247 Trâm Anh

Mã số thuế:
Địa chỉ: 9/1 Hồ Xuân Hương, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2018-06-13

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Một Thành Viên 247 Trâm Anh

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Một Thành Viên 247 Trâm Anh và tên đăng ký là Công Ty TNHH Một Thành Viên 247 Trâm Anh, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ 50.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Lý Thị Thiên . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 9/1 Hồ Xuân Hương, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.