Công Ty TNHH International Energy and Enviroment Vajra

Mã số thuế:
Địa chỉ: 54 Phạm Hồng Thái, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2019-07-26

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH International Energy and Enviroment Vajra

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH International Energy and Enviroment Vajra có tên giao dịch IEEVAJRA, tên quốc tế International Energy and Enviroment Vajra Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH International Energy and Enviroment Vajra, đang hoạt động trong lĩnh vực Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại. Với vốn điều lệ 1.000.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Phan Chí Thành . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 54 Phạm Hồng Thái, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.