Công Ty TNHH Huỳnh Lê Gia M&e Contractor

Mã số thuế:
Địa chỉ: 18/85A/1 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2018-10-18

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Huỳnh Lê Gia M&e Contractor

Ngành nghề kinh tế

 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Sửa chữa thiết bị khác
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • In ấn
 • Quảng cáo

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Huỳnh Lê Gia M&e Contractor và tên đăng ký là Công Ty TNHH Huỳnh Lê Gia M&e Contractor, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Lắp đặt hệ thống điện. Với vốn điều lệ 5.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Huỳnh Văn Sơn , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 18/85A/1 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.