Công Ty TNHH Global Foods Connection

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 26 Đường Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2019-04-26

Chủ tịch Công ty:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Global Foods Connection

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Global Foods Connection, tên quốc tế Global Foods Connection Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Global Foods Connection, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Chủ tịch Công ty: (Ông) Nguyễn Trọng Nghĩa . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 26 Đường Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.