Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Vệ Sĩ Trung Long Hải

Mã số thuế:
Địa chỉ: 104/80/44 Đường HT 45, Khu phố 1, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-04-16

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Vệ Sĩ Trung Long Hải

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Vệ Sĩ Trung Long Hải và tên đăng ký là Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Vệ Sĩ Trung Long Hải, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động bảo vệ cá nhân. Với vốn điều lệ 2.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Đặng Công Tân . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 104/80/44 Đường HT 45, Khu phố 1, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.