Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Hiểm Thành Danh

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 770 Đoàn Văn Bơ, Phường 16, Quận 4, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2019-10-03

Chủ tịch Công Ty kiêm Giám Đốc Điều Hành:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Hiểm Thành Danh

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Hiểm Thành Danh có tên giao dịch THANH DANH INSURANCE SERVICES CO.,LTD, tên quốc tế Thanh Danh Insurance Services Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Hiểm Thành Danh, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Chủ tịch Công Ty kiêm Giám Đốc Điều Hành: (Bà) Mai Thị Bảo Ngọc . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 770 Đoàn Văn Bơ, Phường 16, Quận 4, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.