Công Ty TNHH Đào Tạo Và Tư Vấn Giáo Dục Tus Academy

Mã số thuế:
Địa chỉ: 94/26 Phú Thọ Hòa, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2019-10-29

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Đào Tạo Và Tư Vấn Giáo Dục Tus Academy

Ngành nghề kinh tế

  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Đại lý du lịch
  • Điều hành tua du lịch
  • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Đào Tạo Và Tư Vấn Giáo Dục Tus Academy có tên giao dịch Tus Academy, tên quốc tế Tus Academy Training and Education Consultant Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Đào Tạo Và Tư Vấn Giáo Dục Tus Academy, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Dịch vụ hỗ trợ giáo dục. Giám đốc: Ô/B. Đặng Thị Lan Anh , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 94/26 Phú Thọ Hòa, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.