Công Ty TNHH Ahm Lifestyles - Creative Hospitality

Mã số thuế:
Địa chỉ: 59 Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2019-01-04

Chủ tịch hội đồng thành viên:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Ahm Lifestyles - Creative Hospitality

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Ahm Lifestyles - Creative Hospitality có tên giao dịch AHM LIFESTYLES - CREATIVE HOSPITALITY, tên quốc tế Ahm Lifestyles - Creative Hospitality Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Ahm Lifestyles - Creative Hospitality, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Với vốn điều lệ 34.500.000.000đ. Chủ tịch hội đồng thành viên: (Ông) Phạm Văn Hùng . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 59 Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.