Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Trần Gia

Mã số thuế:
Địa chỉ: 32B Tây Hòa, Phường Phước Long A, Quận 9, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2018-06-05

Tổng giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Trần Gia

Ngành nghề kinh tế

  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động tư vấn quản lý

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Trần Gia có tên giao dịch TRAN GIA LAND, tên quốc tế Tran Gia Land Investment Consultant Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Trần Gia, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ 20.000.000.000đ. Tổng giám đốc: (Ông) Trần Đức Sơn . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 32B Tây Hòa, Phường Phước Long A, Quận 9, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: