Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Dịch Vụ Phần Mềm Nét Việt

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 5 Đường số 3, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2019-04-25

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Dịch Vụ Phần Mềm Nét Việt

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Dịch Vụ Phần Mềm Nét Việt có tên giao dịch NVSOFT JSC, tên quốc tế Net Viet Software Services and Solutions Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Dịch Vụ Phần Mềm Nét Việt, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Xuất bản phần mềm. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Kim Trọng . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 5 Đường số 3, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.