Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Lê Sơn 24H

Mã số thuế:
Địa chỉ: 10/8 Đường số 20, Khu phố 3, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2019-05-09

Tổng giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Lê Sơn 24H

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Lê Sơn 24H có tên giao dịch LE SON 24H CORP, tên quốc tế Le Son 24H Security Service Corporation và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Lê Sơn 24H, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động bảo vệ cá nhân. Với vốn điều lệ 9.000.000.000đ. Tổng giám đốc: (Ông) Lê Quang Sơn . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 10/8 Đường số 20, Khu phố 3, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.