Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aladdin

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 1 Đường nội khu 3, Khu phố Nam Viên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2019-07-30

Tổng giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aladdin

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aladdin có tên giao dịch ALADDIN CORP, tên quốc tế Aladdin Real Estate Development and Investment Corporation và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aladdin, đang hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ 1.800.000.000đ. Tổng giám đốc: (Ông) Nguyễn Minh Đức . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 1 Đường nội khu 3, Khu phố Nam Viên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.