Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ứng Dụng Khoa Học Và Công Nghệ Stt

Mã số thuế:
Địa chỉ: 16/18 Đường 49, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-03-28

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ứng Dụng Khoa Học Và Công Nghệ Stt

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ứng Dụng Khoa Học Và Công Nghệ Stt và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ứng Dụng Khoa Học Và Công Nghệ Stt, đang hoạt động trong lĩnh vực Sản xuất điện. Với vốn điều lệ 20.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Bùi Thái Sơn . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 16/18 Đường 49, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: