Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quản Lý & Khai Thác Tài Sản Global Dynamic

Mã số thuế:
Địa chỉ: 161 Đường số 2, Khu phố 4, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2018-12-28

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quản Lý & Khai Thác Tài Sản Global Dynamic

Ngành nghề kinh tế

 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quản Lý & Khai Thác Tài Sản Global Dynamic có tên giao dịch GDIAM, tên quốc tế Global Dynamic Investment & Asset Management Exploited Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quản Lý & Khai Thác Tài Sản Global Dynamic, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 20.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Đức Thiện , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 161 Đường số 2, Khu phố 4, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.