Công Ty Cổ Phần Cỏ Garden

Mã số thuế:
Địa chỉ: 74-76 Trần Não, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-04-24

Chủ tịch hội đồng quản trị:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Cỏ Garden

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Cỏ Garden và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Cỏ Garden, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Với vốn điều lệ 5.000.000.000đ. Chủ tịch hội đồng quản trị: (Ông) Triệu Trọng Khôi . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 74-76 Trần Não, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.