CATALYST FOUNDATION (Tổ chức phi chính phủ)

Mã số thuế:
Địa chỉ: 454 Nguyễn Thị MInh Khai, Phuờng 05, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

GPKD: , ngày cấp 05-07-2010

Ngày hoạt động: 2010-07-05

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ CATALYST FOUNDATION (Tổ chức phi chính phủ)

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế

Giới thiệu doanh nghiệp

CATALYST FOUNDATION (Tổ chức phi chính phủ) có tên giao dịch CATALYST FOUNDATION (Tổ chức phi chính phủ), tên quốc tế CATALYST FOUNDATION (To chuc phi chinh phu), đang hoạt động trong lĩnh vực Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Thị Công Ngọc Hoàng . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 454 Nguyễn Thị MInh Khai, Phuờng 05, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại:

Các công ty Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế khu vực Quận 3

Xem nhiều hơn »