Trung Tâm Y Tế Huyện Châu Thành A

Mã số thuế:
Địa chỉ: ấp 1A, Xã Tân Hòa, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2015-01-01

Giám đốc:

Kế toán:

Bản đồ đến địa chỉ Trung Tâm Y Tế Huyện Châu Thành A

Giới thiệu doanh nghiệp

Trung Tâm Y Tế Huyện Châu Thành A và tên đăng ký là Trung Tâm Y Tế Huyện Châu Thành A, đã hoạt động hơn 6 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá. Giám đốc: Ô/B. Đỗ Phát Hưng . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: ấp 1A, Xã Tân Hòa, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang, Việt Nam. Điện thoại: