Công Ty TNHH Điện Năng Lượng - Nông Nghiệp Hậu Giang

Mã số thuế:
Địa chỉ: số 86 Nguyễn Trãi, Phường IV, TP Vị Thanh, Hậu Giang, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2019-10-11

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Điện Năng Lượng - Nông Nghiệp Hậu Giang

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Điện Năng Lượng - Nông Nghiệp Hậu Giang có tên giao dịch Công Ty TNHH Điện Năng Lượng - Nông Nghiệp Hậu Giang, tên quốc tế Hau Giang Agricultural-Power Electric Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Điện Năng Lượng - Nông Nghiệp Hậu Giang, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Sản xuất điện. Với vốn điều lệ 9.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Bành Văn Thập . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: số 86 Nguyễn Trãi, Phường IV, TP Vị Thanh, Hậu Giang, Việt Nam. Điện thoại: