Phòng Nội Vụ

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 1, phố Cựu Đôi, khu 2, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2018-08-10

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Phòng Nội Vụ

Giới thiệu doanh nghiệp

Phòng Nội Vụ và tên đăng ký là Phòng Nội Vụ, đã hoạt động hơn 6 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước và quản lý chính sách kinh tế, xã hội. Giám đốc: Ô/B. Vũ Văn Sân . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 1, phố Cựu Đôi, khu 2, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, Việt Nam. Điện thoại: